Traditional Tile|كاشي سنتي نقش ايران
Traditional Tile|كاشي سنتي نقش ايران
Traditional Tile|كاشي سنتي نقش ايران
Traditional Tile|كاشي سنتي نقش ايران
Traditional Tile|كاشي سنتي نقش ايران
Traditional Tile|كاشي سنتي نقش ايران
Traditional Tile|كاشي سنتي نقش ايران
Traditional Tile|كاشي سنتي نقش ايران
Traditional Tile|كاشي سنتي نقش ايران
Traditional Tile|كاشي سنتي نقش ايران
Traditional Tile|كاشي سنتي نقش ايران
Traditional Tile|كاشي سنتي نقش ايران

کاشی سنتی نقش ایران

کاشی سنتی نقش ایران|Iran Traditional Tileکاشی سنتی نقش ایران|Iran Traditional Tileکاشی سنتی نقش ایران|Iran Traditional Tile

سالن ورزشی مدارس

کارفرما :بنیاد نوسازی مدارس 1398/8/13

سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در سال 1354به منظور« احداث، توسعه، ترمیم و نوسازی ساختمان مدارس، تهیه لوازم و تجهیزات مورد نیاز آنها و نیز تعیین معیارها و استانداردهای مطلوب فضاهای آموزشی و پرورشی، در وزارت آموزش و پرورش تأسیس و پس از انقلاب به عنوان بازوی عمرانی عهده‌دار ساخت و تآمین فضاهای آموزشی و پرورشی در سراسر ایران اسلامی و خارج از کشور، شد. کاشی سنتی نقش ایران مدتی است به واسطه طراحی تابلوهای مدارس و همچنین کتیبه های مربوطه با این ارگان افتخار همکاری دارد.

کاشی سنتی نقش ایران|Iran Traditional Tileکاشی سنتی نقش ایران|Iran Traditional Tileکاشی سنتی نقش ایران|Iran Traditional Tileکاشی سنتی نقش ایران|Iran Traditional Tile

نوسازی مدارس

کارفرما : کارفرما :سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور 1398/3/27

سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در سال 1354به منظور« احداث، توسعه، ترمیم و نوسازی ساختمان مدارس، تهیه لوازم و تجهیزات مورد نیاز آنها و نیز تعیین معیارها و استانداردهای مطلوب فضاهای آموزشی و پرورشی، در وزارت آموزش و پرورش تأسیس و پس از انقلاب به عنوان بازوی عمرانی عهده‌دار ساخت و تآمین فضاهای آموزشی و پرورشی در سراسر ایران اسلامی و خارج از کشور، شد. کاشی سنتی نقش ایران مدتی است به واسطه طراحی تابلوهای مدارس و همچنین کتیبه های مربوطه با این ارگان افتخار همکاری دارد.

 نوسازی مدارس|کاشی سنتی نقش ایرانکاشی سنتی نقش ایران|Iran Traditional Tileکاشی سنتی نقش ایران|Iran Traditional Tileکاشی سنتی نقش ایران|Iran Traditional Tile

نوسازی مدارس - وزارت نفت

کارفرما :وزارت نفت 1398/3/27

از جمله ارگانهایی که در امر مدرسه سازی فعالیت چشمگیری دارد وزارت نفت میباشد که همواره بودجه هایی جهت توسعه و تجهيز مدارس در مناطق محروم اختصاص داده است و به کمک بنیاد نوسازی مدارس گام های موثری در این زمینه برداشته میشود. کاشی سنتی نقش ایران با تهیه تابلو و کتیبه جهت مدارس افتخار همکاری با این ارگان را دارد.

کاشی سنتی نقش ایران|Iran Traditional Tileکاشی سنتی نقش ایران|Iran Traditional Tileکاشی سنتی نقش ایران|Iran Traditional Tileکاشی سنتی نقش ایران|Iran Traditional Tile

همکاری با بنیاد برکت

کارفرما : کارفرما :بنیاد برکت 1398/3/26

بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام است و در زمینه‌های «اشتغال زایی» و «عمرانی» فعالیت می‌کند. بنیاد برکت به عنوان نماینده ستاد اجرایی فرمان امام در خدمت‌رسانی به مردم مناطق محروم ایران مأموریت خود را به صورت زیر معرفی می‌کند:  

  1. مشارکت در توانمندسازی اقتصادی، توسعهٔ کارآفرینی و اشتغال‌زایی
  2. کمک به آبادانی و توسعهٔ فضاهای آموزشی و فرهنگی - مذهبی
  3. کمک به ارتقای سطح سلامت وتوسعهٔ فضاهای بهداشتی و درمانی
کاشی سنتی نقش ایران مدتی است افتخار همکاری با این بنیاد را داشته و در امر تهیه ی تابلوهای مربوطه ایفای نقش میکند.  

 همکاری با بنیاد برکت|کاشی سنتی نقش ایرانکاشی سنتی نقش ایران|Iran Traditional Tileکاشی سنتی نقش ایران|Iran Traditional Tileکاشی سنتی نقش ایران|Iran Traditional Tile