Traditional Tile|كاشي سنتي نقش ايران

کاشی سنتی نقش ایران

کاشی سنتی نقش ایران|Iran Traditional Tileکاشی سنتی نقش ایران|Iran Traditional Tileکاشی سنتی نقش ایران|Iran Traditional Tile

تابلوی سردرب مدرسه

کارفرما :مجمع خیرین مدرسه ساز 1399/2/21

تابلوی سردرب مدرسه شش کلاسه مشارکتی زنده یاد حاج علی درویش امانی. این تابلو از نوع کاشی هفت رنگ بوده و توسط هنرمندان کاشی سنتی نقش ایران طراحی و تهیه شده است.

کاشی سنتی نقش ایران|Iran Traditional Tileکاشی سنتی نقش ایران|Iran Traditional Tileکاشی سنتی نقش ایران|Iran Traditional Tileکاشی سنتی نقش ایران|Iran Traditional Tile

سالن ورزشی مدارس

کارفرما : کارفرما :بنیاد نوسازی مدارس 1398/8/13

سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در سال 1354به منظور« احداث، توسعه، ترمیم و نوسازی ساختمان مدارس، تهیه لوازم و تجهیزات مورد نیاز آنها و نیز تعیین معیارها و استانداردهای مطلوب فضاهای آموزشی و پرورشی، در وزارت آموزش و پرورش تأسیس و پس از انقلاب به عنوان بازوی عمرانی عهده‌دار ساخت و تآمین فضاهای آموزشی و پرورشی در سراسر ایران اسلامی و خارج از کشور، شد. کاشی سنتی نقش ایران مدتی است به واسطه طراحی تابلوهای مدارس و همچنین کتیبه های مربوطه با این ارگان افتخار همکاری دارد.

 سالن ورزشی مدارس|کاشی سنتی نقش ایرانکاشی سنتی نقش ایران|Iran Traditional Tileکاشی سنتی نقش ایران|Iran Traditional Tileکاشی سنتی نقش ایران|Iran Traditional Tile

نوسازی مدارس

کارفرما :سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور 1398/3/27

سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در سال 1354به منظور« احداث، توسعه، ترمیم و نوسازی ساختمان مدارس، تهیه لوازم و تجهیزات مورد نیاز آنها و نیز تعیین معیارها و استانداردهای مطلوب فضاهای آموزشی و پرورشی، در وزارت آموزش و پرورش تأسیس و پس از انقلاب به عنوان بازوی عمرانی عهده‌دار ساخت و تآمین فضاهای آموزشی و پرورشی در سراسر ایران اسلامی و خارج از کشور، شد. کاشی سنتی نقش ایران مدتی است به واسطه طراحی تابلوهای مدارس و همچنین کتیبه های مربوطه با این ارگان افتخار همکاری دارد.

کاشی سنتی نقش ایران|Iran Traditional Tileکاشی سنتی نقش ایران|Iran Traditional Tileکاشی سنتی نقش ایران|Iran Traditional Tileکاشی سنتی نقش ایران|Iran Traditional Tile

نوسازی مدارس - وزارت نفت

کارفرما : کارفرما :وزارت نفت 1398/3/27

از جمله ارگانهایی که در امر مدرسه سازی فعالیت چشمگیری دارد وزارت نفت میباشد که همواره بودجه هایی جهت توسعه و تجهيز مدارس در مناطق محروم اختصاص داده است و به کمک بنیاد نوسازی مدارس گام های موثری در این زمینه برداشته میشود. کاشی سنتی نقش ایران با تهیه تابلو و کتیبه جهت مدارس افتخار همکاری با این ارگان را دارد.

 نوسازی مدارس - وزارت نفت|کاشی سنتی نقش ایرانکاشی سنتی نقش ایران|Iran Traditional Tileکاشی سنتی نقش ایران|Iran Traditional Tileکاشی سنتی نقش ایران|Iran Traditional Tile