کاشی سنتی نقش ایران

(هفت رنگی)نمای ساختمان

هفت رنگی :

در کاشی سنتی هفت رنگی از هفت رنگ متداول سیاه، سفید، لاجوردی، فیروزه‌ای، قرمز، زرد و حنایی استفاده میشود . و معمولا رنگ پایه لاجوردی و فیروزه‌ای میباشد.

کاربرد آن در ساخت و بازسازی مساجد،  اماکن مذهبی و اماکن سنتی است.

از عمده کاربردهای آن میتوان به بازسازی اماکن تاریخی و ساخت کتیبه ها و تابلو ها و سردرب ها نیز اشاره کرد

اصلی ترین و پرکاربردترین بخش کار کاشی سنتی نقش ایران شامل همین بخش میباشد


کاشی هفت رنگ - السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین|کاشی سنتی نقش ایران
کاشی هفت رنگ - السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین
کاشی کف مناسب جهت کف سالن و آشپزخانه و استخرو...|کاشی سنتی نقش ایران
کاشی کف مناسب جهت کف سالن و آشپزخانه و استخرو...
 کاشی - طرح مسجد جامع یزد - جهت  کف|کاشی سنتی نقش ایران
کاشی - طرح مسجد جامع یزد - جهت کف
کاشی هفت رنگی طرح فرش|کاشی سنتی نقش ایران
کاشی هفت رنگی طرح فرش
کاشی هفت رنگی طرح فرش|کاشی سنتی نقش ایران
کاشی هفت رنگی طرح فرش
کاشی کف مناسب جهت کف سالن و آشپزخانه و استخرو.|کاشی سنتی نقش ایران
کاشی کف مناسب جهت کف سالن و آشپزخانه و استخرو.
هفت رنگی طرح فرش|کاشی سنتی نقش ایران
هفت رنگی طرح فرش
کاشی کف مناسب جهت کف سالن و آشپزخانه و استخرو...|کاشی سنتی نقش ایران
کاشی کف مناسب جهت کف سالن و آشپزخانه و استخرو...
کاشی کف مناسب جهت کف سالن و آشپزخانه و استخرو...|کاشی سنتی نقش ایران
کاشی کف مناسب جهت کف سالن و آشپزخانه و استخرو...
کاشی کف مناسب جهت کف سالن و آشپزخانه و استخرو...|کاشی سنتی نقش ایران
کاشی کف مناسب جهت کف سالن و آشپزخانه و استخرو...
کاشی کف مناسب جهت کف استخر |کاشی سنتی نقش ایران
کاشی کف مناسب جهت کف استخر
کاشی نقشه فرش-کار شده در کف سالن سفارش کباب خودمونی|کاشی سنتی نقش ایران
کاشی نقشه فرش-کار شده در کف سالن سفارش کباب خودمونی
کاشی نقشه فرش-کار شده در کف سالن سفارش کباب خودمونی|کاشی سنتی نقش ایران
کاشی نقشه فرش-کار شده در کف سالن سفارش کباب خودمونی
کاشی نقشه فرش-کار شده در کف سالن سفارش کباب خودمونی|کاشی سنتی نقش ایران
کاشی نقشه فرش-کار شده در کف سالن سفارش کباب خودمونی
کاشی نقشه فرش- مناسب جهت کف سالن و آشپزخانه و .....|کاشی سنتی نقش ایران
کاشی نقشه فرش- مناسب جهت کف سالن و آشپزخانه و .....
کاشی نقشه فرش- مناسب جهت کف سالن و آشپزخانه و .....|کاشی سنتی نقش ایران
کاشی نقشه فرش- مناسب جهت کف سالن و آشپزخانه و .....
کاشی نقشه فرش- مناسب جهت کف سالن و آشپزخانه و .....|کاشی سنتی نقش ایران
کاشی نقشه فرش- مناسب جهت کف سالن و آشپزخانه و .....
حوض ماهی هفت رنگ - مناسب جهت کف ـحمام-استخرو...)|کاشی سنتی نقش ایران
حوض ماهی هفت رنگ - مناسب جهت کف ـحمام-استخرو...)
نمونه تک کاشی کار شده بر روی یک میز|کاشی سنتی نقش ایران
نمونه تک کاشی کار شده بر روی یک میز
کاربرد کاشی سنتی در نمای داخلی رستوران سنتی|کاشی سنتی نقش ایران
کاربرد کاشی سنتی در نمای داخلی رستوران سنتی