کاشی سنتی نقش ایران

(هفت رنگی)کاشی مدارس

هفت رنگی :

در کاشی سنتی هفت رنگی از هفت رنگ متداول سیاه، سفید، لاجوردی، فیروزه‌ای، قرمز، زرد و حنایی استفاده میشود . و معمولا رنگ پایه لاجوردی و فیروزه‌ای میباشد.

کاربرد آن در ساخت و بازسازی مساجد،  اماکن مذهبی و اماکن سنتی است.

از عمده کاربردهای آن میتوان به بازسازی اماکن تاریخی و ساخت کتیبه ها و تابلو ها و سردرب ها نیز اشاره کرد

اصلی ترین و پرکاربردترین بخش کار کاشی سنتی نقش ایران شامل همین بخش میباشد


تابلوی سردرب مجموعه ورزشی اسکامان شهریار|کاشی سنتی نقش ایران
تابلوی سردرب مجموعه ورزشی اسکامان شهریار
تابلو سردرب مدرسه -اداره نوسازی مدارس استان لرستان|کاشی سنتی نقش ایران
تابلو سردرب مدرسه -اداره نوسازی مدارس استان لرستان
تابلوی سردرب مدرسه ـ اداره نوسازی توسعه و تجهیز مدارس مازندران|کاشی سنتی نقش ایران
تابلوی سردرب مدرسه ـ اداره نوسازی توسعه و تجهیز مدارس مازندران
تابلو سردر مدرسهـ اداره نوسازی توسعه و تجهیز مدارس خوزستان|کاشی سنتی نقش ایران
تابلو سردر مدرسهـ اداره نوسازی توسعه و تجهیز مدارس خوزستان
تابلوی کار شده در یک مدرسه|کاشی سنتی نقش ایران
تابلوی کار شده در یک مدرسه
تابلو سردر مدرسهـ اداره نوسازی توسعه و تجهیز مدارس مازندران|کاشی سنتی نقش ایران
تابلو سردر مدرسهـ اداره نوسازی توسعه و تجهیز مدارس مازندران
تابلوی سردرب تالار رویش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان|کاشی سنتی نقش ایران
تابلوی سردرب تالار رویش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تابلوی سردرب مدرسه ـ آموزشگاه برکت ملا صدرا|کاشی سنتی نقش ایران
تابلوی سردرب مدرسه ـ آموزشگاه برکت ملا صدرا
تابلوی سردرب مدرسه ـ اداره نوسازی توسعه و تجهیز  مدارس هرمزگان|کاشی سنتی نقش ایران
تابلوی سردرب مدرسه ـ اداره نوسازی توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان
تابلوی سردرب مدرسه حضرت زهرا-استان سیستان بلوچستان-وابسته به سپاه پاسداران امام خمینی|کاشی سنتی نقش ایران
تابلوی سردرب مدرسه حضرت زهرا-استان سیستان بلوچستان-وابسته به سپاه پاسداران امام خمینی
تابلوی سردرب مدرسه ـ بنیاد برکت|کاشی سنتی نقش ایران
تابلوی سردرب مدرسه ـ بنیاد برکت
تابلوی سردرب مدرسه- مجمه خیرین مدرسه ساز استان لرستان|کاشی سنتی نقش ایران
تابلوی سردرب مدرسه- مجمه خیرین مدرسه ساز استان لرستان
تابلوی مدرسه ایران من -خیریه مهر گیتی استان کرمان|کاشی سنتی نقش ایران
تابلوی مدرسه ایران من -خیریه مهر گیتی استان کرمان
تابلوی سردر مدرسه خیریه حضرت  زهرا|کاشی سنتی نقش ایران
تابلوی سردر مدرسه خیریه حضرت زهرا
تابلوی سردر دبیرستان آموزش و پرورش مازندران|کاشی سنتی نقش ایران
تابلوی سردر دبیرستان آموزش و پرورش مازندران
تابلوی آموزشگاه امیرکبیر وابسته به شرکت عمران پرند|کاشی سنتی نقش ایران
تابلوی آموزشگاه امیرکبیر وابسته به شرکت عمران پرند
تابلوی کار شده در مدرسه|کاشی سنتی نقش ایران
تابلوی کار شده در مدرسه
تابلوی سردر مدرسه امام حسین|کاشی سنتی نقش ایران
تابلوی سردر مدرسه امام حسین
تابلوی موسسه فرهنگی هنری مشعر|کاشی سنتی نقش ایران
تابلوی موسسه فرهنگی هنری مشعر
تابلوی سردر دبستان وابسته به شرکت نفت|کاشی سنتی نقش ایران
تابلوی سردر دبستان وابسته به شرکت نفت
تابلوی سالن ورزشی کاشی سنتی|کاشی سنتی نقش ایران
تابلوی سالن ورزشی کاشی سنتی
تابلوی سردر بیمارستان بقیه الله|کاشی سنتی نقش ایران
تابلوی سردر بیمارستان بقیه الله
سالن ورزشی مدارس|کاشی سنتی نقش ایران
سالن ورزشی مدارس
سالن ورزشی مدارس|کاشی سنتی نقش ایران
سالن ورزشی مدارس
سالن ورزشی مدارس|کاشی سنتی نقش ایران
سالن ورزشی مدارس
تابلوی کاشی سردر مدرسه - همکاری با بنیاد نوسازی مدارس|کاشی سنتی نقش ایران
تابلوی کاشی سردر مدرسه - همکاری با بنیاد نوسازی مدارس
تابلوی سردرب مدرسه- همکاری با بنیاد نوسازی مدارس|کاشی سنتی نقش ایران
تابلوی سردرب مدرسه- همکاری با بنیاد نوسازی مدارس
دبستان شهید گلباغی وابسته به بنیاد برکت|کاشی سنتی نقش ایران
دبستان شهید گلباغی وابسته به بنیاد برکت
مدرسه حاج اکبر ابراهیمی استان لرستان|کاشی سنتی نقش ایران
مدرسه حاج اکبر ابراهیمی استان لرستان
آموزشگاه خیری حاجیه خانم مافی استان لرستان|کاشی سنتی نقش ایران
آموزشگاه خیری حاجیه خانم مافی استان لرستان
 دبستان حضرت رسول  در اهواز|کاشی سنتی نقش ایران
دبستان حضرت رسول در اهواز