کاشی سنتی نقش ایران

(مینیاتور) تابلو

مینیاتور:

کاشی سنتی مدل مینیاتور عبارت است از طراحی هرگونه تصویر به روش نقاشی مینیاتور ی بر روی کاشی, که کاملا هنر دست می باشد .

در روش مینیاتور تصویر سفارشی توسط طراحان بر روی کاشی طراحی شده و بعد از کوره رفتن کاشی ثبات رنگ پیدا میکند . و قابل استفاده میشود.

اغلب تصاویر اماکن مذهبی و تصاویر اشخاص ,همچنین تابلوهای منظره , گل و مرغ , گلدان , تصاویر مینیاتوری داستان های حماسی و.....مد نظر این بخش میباشد

انجام خدمات مینیاتور در کاشی سنتی نقش ایران با بهترین کیفيت صورت میگیرد.


تابلو گل و مرغ - رنگ آمیزی با دست|کاشی سنتی نقش ایران
تابلو گل و مرغ - رنگ آمیزی با دست
تابلو مینیاتور, چوگان بازی در میدان نقش جهان اصفهان|کاشی سنتی نقش ایران
تابلو مینیاتور, چوگان بازی در میدان نقش جهان اصفهان
تابلوی گل و مرغ کار شده در دیوار منزل|کاشی سنتی نقش ایران
تابلوی گل و مرغ کار شده در دیوار منزل
تابلوی گل  مرغ - بر روی کاشی|کاشی سنتی نقش ایران
تابلوی گل مرغ - بر روی کاشی
تابلوی گل  مرغ - بر روی خشت - بعد از رفتن به کوره|کاشی سنتی نقش ایران
تابلوی گل مرغ - بر روی خشت - بعد از رفتن به کوره
تابلوی گل  مرغ - بر روی خشت - قبل از رفتن به کوره|کاشی سنتی نقش ایران
تابلوی گل مرغ - بر روی خشت - قبل از رفتن به کوره
تابلوی گل و مرغ|کاشی سنتی نقش ایران
تابلوی گل و مرغ
تابلوی گل و مرغ- متعلق به یک  اقامتگاه گردشگری سنتی|کاشی سنتی نقش ایران
تابلوی گل و مرغ- متعلق به یک اقامتگاه گردشگری سنتی
تابلوی گل و مرغ- متعلق به یک  اقامتگاه گردشگری سنتی|کاشی سنتی نقش ایران
تابلوی گل و مرغ- متعلق به یک اقامتگاه گردشگری سنتی
تابلوی مینیاتور طرح گل و مرغ|کاشی سنتی نقش ایران
تابلوی مینیاتور طرح گل و مرغ
تابلوی مینیاتور|کاشی سنتی نقش ایران
تابلوی مینیاتور
تابلوی مینیاتور |کاشی سنتی نقش ایران
تابلوی مینیاتور
تابلوی مینیاتور طرح گل و مرغ|کاشی سنتی نقش ایران
تابلوی مینیاتور طرح گل و مرغ
تابلوی مینیاتور|کاشی سنتی نقش ایران
تابلوی مینیاتور
تابلوی مینیاتور نبرد رخش و شیر|کاشی سنتی نقش ایران
تابلوی مینیاتور نبرد رخش و شیر
تابلوی گل و مرغ و مینا|کاشی سنتی نقش ایران
تابلوی گل و مرغ و مینا