کاشی سنتی نقش ایران

(مینیاتور) تابلو

مینیاتور:

کاشی سنتی مدل مینیاتور عبارت است از طراحی هرگونه تصویر به روش نقاشی مینیاتور ی بر روی کاشی, که کاملا هنر دست می باشد .

در روش مینیاتور تصویر سفارشی توسط طراحان بر روی کاشی طراحی شده و بعد از کوره رفتن کاشی ثبات رنگ پیدا میکند . و قابل استفاده میشود.

اغلب تصاویر اماکن مذهبی و تصاویر اشخاص ,همچنین تابلوهای منظره , گل و مرغ , گلدان , تصاویر مینیاتوری داستان های حماسی و.....مد نظر این بخش میباشد

انجام خدمات مینیاتور در کاشی سنتی نقش ایران با بهترین کیفيت صورت میگیرد.


تابلو مینیاتور, چوگان بازی در میدان نقش جهان اصفهان|کاشی سنتی نقش ایران
تابلو مینیاتور, چوگان بازی در میدان نقش جهان اصفهان
تابلوی گل و مرغ کار شده در دیوار منزل|کاشی سنتی نقش ایران
تابلوی گل و مرغ کار شده در دیوار منزل
تابلوی گل  مرغ - بر روی کاشی|کاشی سنتی نقش ایران
تابلوی گل مرغ - بر روی کاشی
تابلوی گل  مرغ - بر روی خشت - بعد از رفتن به کوره|کاشی سنتی نقش ایران
تابلوی گل مرغ - بر روی خشت - بعد از رفتن به کوره
تابلوی گل  مرغ - بر روی خشت - قبل از رفتن به کوره|کاشی سنتی نقش ایران
تابلوی گل مرغ - بر روی خشت - قبل از رفتن به کوره
تابلوی گل و مرغ|کاشی سنتی نقش ایران
تابلوی گل و مرغ
تابلوی گل و مرغ- متعلق به یک  اقامتگاه گردشگری سنتی|کاشی سنتی نقش ایران
تابلوی گل و مرغ- متعلق به یک اقامتگاه گردشگری سنتی
تابلوی گل و مرغ- متعلق به یک  اقامتگاه گردشگری سنتی|کاشی سنتی نقش ایران
تابلوی گل و مرغ- متعلق به یک اقامتگاه گردشگری سنتی
تابلوی مینیاتور طرح گل و مرغ|کاشی سنتی نقش ایران
تابلوی مینیاتور طرح گل و مرغ
تابلوی مینیاتور|کاشی سنتی نقش ایران
تابلوی مینیاتور
تابلوی مینیاتور |کاشی سنتی نقش ایران
تابلوی مینیاتور
تابلوی مینیاتور طرح گل و مرغ|کاشی سنتی نقش ایران
تابلوی مینیاتور طرح گل و مرغ
تابلوی مینیاتور|کاشی سنتی نقش ایران
تابلوی مینیاتور
تابلوی مینیاتور نبرد رخش و شیر|کاشی سنتی نقش ایران
تابلوی مینیاتور نبرد رخش و شیر
تابلوی گل و مرغ و مینا|کاشی سنتی نقش ایران
تابلوی گل و مرغ و مینا